• Propozice, přihláška

Uzávěrka pro registrace vedoucích družstev je 31. ledna 2019.

Uzávěrka pro přihlášení závodníků je 15. března 2019.

Vedoucí družstva přihlašuje závodníky z výše uvedeného emailu.

Součástí přihlášky je:

  •  kopie průkazu původu
  • výkonnostní knížka se zápisem splněné zkoušky
  • doklad o nominaci ke startu na MS
  • fotografie psovoda se psem

Startovní poplatek hradí vedoucí družstva ve výši 130 €/osoba na účet č.: 1681224011/3030 

(IBAN CZ79 3030 0000 0016 8122 4011).

Součástí startovného je vstupenka pro závodníka na společenský večer se slavnostní večeří a programem, vedoucí družstva si toto hradí samostatně (+30 €).

REGISTRACE VEDOUCÍHO DRUŽSTVA:

REGISTRACE ZÁVODNÍKA: