Vážení příznivci stopařů,


vítáme Vás na webových stránkách 25. Mistrovství světa FCI IGP-FH.

Harmonogram:

Odjezdy na stopy:

Oficiální terény:

Vážení přátelé sportovní kynologie,

po více než dvaceti letech se Česká republika ujala pořadatelstvím Mistrovství světa stopařů, podle Mezinárodního zkušebního řádu IGP- FH. Poslední konané v ČR bylo v roce 1998 v Chomutově.

V roce 2019 se v termínu od 10. - 14. 4. 2019 uskuteční v Horní Bříze a jeho okolí, poblíž města Plzeň. Pořadatelé, kteří se uspořádání tohoto Mistrovství ujali, již mají zkušenost s pořadatelstvím mistrovství na světové úrovni z uspořádání čtyř mistrovství světa plemene knírač. Naposledy v roce 2017, kdy uspořádali Mistrovství světa podle IPO 3 a IPO-FH tohoto plemene. Dále uspořádali dvě mistrovství republiky plemene belgický ovčák a v roce 2018 měli možnost si svůj pořadatelský tým ověřit uspořádáním Mezinárodního mistrovství republiky Českého klubu německého ovčáka.

Pořadatelské zkušenosti a rozlehlé prostory pro položení pachových stop, které se v dané lokalitě nacházejí, jsou dobrým předpokladem i pro uspořádání tak významné akce, jakou mistrovství světa stopařů je. V České republice má tato disciplína ve výcviku psa silnou tradici.

Přitom lze ještě konstatovat, že i přes stále přibývající různá odvětví zájmových činností v kynologii, také odvětví sportovního výcviku psů na pachových stopách té nejvyšší úrovně - čímž stopy podle zkoušky IGP-FH určitě jsou, stále přibývá i množství kynologů, kteří se této "královské disciplíně" věnují. Počet psovodů, kteří se každoročně přihlašují na výběrové soutěže s postupem na Mistrovství České republiky, zpravidla převyšuje počet umožňující start na těchto soutěžích. Pořádá se šest výběrových soutěží, kterých se může zúčastnit maximálně 54 psovodů. Vysokou úroveň potvrzují i dosažené výsledky z uplynulých mistrovství světa stopařů. Máme již několik mistrů a vicemistrů světa v této disciplíně.

Vítejte v zemi, kde má stopařská disciplína silné kynologické zázemí. To potvrzuje i skutečnost, že Český kynologický svaz má i registrované kladeče stop, kteří jsou přezkušováni, a podle výkonnosti rozděleni do tříd.

Přeji všem zúčastněným příjemný pobyt a mnoho příjemných zážitků - nejen sportovních, ale i ze setkání se starými i novými přáteli a poznání nového a hezkého kraje, kde se tak trochu jubilejní 25. ročník Mistrovství světa stopařů bude konat.

Bc. Jiří Lasík

Ředitel mistrovsví